Dacă nu aţi primit niciun răspuns la solicitarea înaintată Clubului Sportiv Școlar Triumf București sau dacă, prin răspunsul primit, consideraţi că aţi fost lezat în dreptul dumneavoastră privind accesul la informaţiile de interes public, puteţi adresa o  reclamaţie administrativă, după modelul pe care îl găsiţi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Școlar Triumf București.
Reclamaţia se înregistrează la Registratura Clubului Sportiv Școlar Triumf București în maxim 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului instituţiei de a vă furniza informaţiile cerute. Tot răspuns negativ se consideră şi faptul că nu vi s-a răspuns în termenul legal stabilit.
Reclamaţia dumneavoastră va fi analizată și, în cazul în care se dovedeşte a fi întemeiată, veţi primi un răspuns în termen de 15 zile, în care vi se vor oferi informaţiile de interes public solicitate iniţial, precum şi măsurile care au fost luate împotriva angajatului Clubului Sportiv Școlar Triumf București care s-a făcut vinovat de această situaţie.
Dacă în urma răspunsului primit la reclamația administrativă, considerați, în continuare, că dreptul de acces la informațiile de interes public v-a fost încălcat, vă puteți adresa justiției.
Plângerea se depune la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială se află domiciliul dumneavoastră sau în a cărui rază teritorială se află sediul CSS Triumf București. Depunerea plângerii trebuie făcută în maxim 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea dumneavoastră.

Despre noi

 

Clubul Sportiv Scolar “Triumf”, institutie publica, infiintat in anul 1958, se afla in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului si este profilat pe selectia, pregatirea si instruirea copiilor si juniorilor.

Contact

 

Pentru orice informatie ne puteti contacta la

Tel.: +40 21 319 09.79
Email: secretariat@csstriumf.ro
Adresa: Str. Dr. Primo Nebiolo nr. 2, Bucureşti 1, 010702, Romania

Galerie foto