Lista documentelor de interes public oferite din oficiu/comunicate la cerere, conform Legii nr. 544/2001

 • Calendar competițional intern și internațional
 • Tabelul sportivilor componenți ai loturilor naționale
 • Rezultatele sportivilor obținute la competițiile naționale și internaționale
 • Buget
 • Bilanț contabil
 • Raport de execuție bugetară
 • Situația plăților salariale
 • Situația privind drepturile salariale cuvenite personalului din cadrul CSS Triumf București la data de 31.03 și 30.09 a fiecărui an
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al CSS Triumf București
 • Structura organizatorică a CSS Triumf București
 • Anunțurile privind organizarea și desfășurarea concursurilor de angajare
 • Programul anual al achizițiilor publice
 • Contracte de achiziții publice, în condițiile legii
 • Comunicate de presă

NOTĂ: Aceste documente sunt publicate/comunicate în măsura în care nu se încalcă prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Despre noi

 

Clubul Sportiv Scolar “Triumf”, institutie publica, infiintat in anul 1958, se afla in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului si este profilat pe selectia, pregatirea si instruirea copiilor si juniorilor.

Contact

 

Pentru orice informatie ne puteti contacta la

Tel.: +40 21 319 09.79
Email: secretariat@csstriumf.ro
Adresa: Str. Dr. Primo Nebiolo nr. 2, Bucureşti 1, 010702, Romania

Galerie foto